ul. Św. Jana 33, 43-220 Bojszowy, tel./fax 32 218 91 22,  32 218 99 40      
sp_bojszowy@poczta.onet.pl   www.spbojszowy.pl      
 

    
 
     INSTRUKCJA
     e-dziennik

    
 
     STRONA GŁÓWNA
     INFORMACJE
     UBEZPIECZENIE
     UCZNIÓW
     DOKUMENTY
     STOŁÓWKA
     ŚWIETLICA
     PEDAGOG
     SZKOLNY
     LOGOPEDA
     SZEŚCIOLATKI
    
     WYDARZENIA
     FACEBOOK
     ZAJĘCIA
     POZALEKCYJNE
     ZHP
     NAUCZYCIELE
     UCZNIOWIE
     OSIĄGNIĘCIA
     GALERIA
     HISTORIA
     KRONIKI
     ARCHIWUM
     PUBLIKACJE
     PROJEKTY
     LINKI
     KONTAKT
     REKRUTACJA
     PIERWSZA
     KLASA
     REKRUTACJA
     ODDZIAŁY
     PRZEDSZKOLNE
    
               PRZETARGISerwis webmasterski WebMark
     

WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW

Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z COVID-19 (dezynfekcja rąk po wejściu do hali sportowej oraz maseczka zakrywająca usta i nos)


uczniów klas
1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3b, 4b, 5b, 5c

ŚRODA 15.09.2021 r.
godz. 17.00

wywiadówka z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem

uczniów klas
7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c

ŚRODA 15.09.2020r.
godz. 17:00

spotkanie z dyrektorem w hali sportowej,
następnie wywiadówka z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem

uczniów klas
3a, 4a, 5a, 6a

CZWARTEK 16.09.2020r.
godz. 17:00

wywiadówka z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem

HARMONOGRAM
HARMONOGRAM


PODRĘCZNIKI na rok szkolny 2021/2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII na rok szkolny 2021/2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII na rok szkolny 2021/2022

Pozostałe podręczniki i ćwiczenia zapewnia uczniom szkoła.

Przypominamy, że można ubiegać się o świadczenie "Dobry start" w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego (klasy 1-8) w wysokości 300 zł raz w roku.
https://gops.bojszowy.pl/informacje/
Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.


WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
w Szkole Podstawowej w Bojszowach


WYNIKI REKRUTACJi UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej w Bojszowach


ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2021/2022


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu

Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla uczniów i rodziców


Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Film informacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=MTrZiO7z30c

Na naszym terenie działa
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bieruniu.
Adres:
ul. Granitowa 130
43-155 Bieruń
Nr tel. (32) 216-36-90
www.poradnia.powiatbl.pl

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Organizacja pracy szkoły w czasie zdalnego nauczania

1. Podczas zdalnego nauczania obowiązującą platformą komunikacji jest G Suite z następującymi aplikacjami: poczta Gmail, Kalendarz, Meet, Classroom i inne.

2. Lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin obowiązującym od 2 września 2020r. Lekcja online trwa od 30-45 min. W trakcie lekcji wszyscy uczestnicy mają włączone kamery.

3. Frekwencję uczniów na zajęciach online oraz jego aktywność na pozostałych aplikacjach kontroluje nauczyciel prowadzący lekcję we współpracy z wychowawcą. Brak uczestnictwa ucznia na lekcjach online traktowane jest jako nieobecność.

4. Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne oraz dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone są zgodnie z planem dla tych zajęć i ustaleniami pomiędzy rodzicami a nauczycielami prowadzącymi.

5. Nauczyciele wychowania fizycznego przesyłają uczniom zestawy ćwiczeń gimnastycznych do wykonania wyłącznie w obecności rodzica.

6. Zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami w Statucie szkoły o szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.


UWAGA! Obiady!

Prosimy o zgłaszanie nieobecności uczniów uczęszczających na obiady
pod numerem telefonu 322189122 wew. 33 (kuchnia)
WYŁĄCZNIE DO GODZ. 8:00.


KOMUNIKAT
dotyczący "ubezpieczenia NW szkolnego" dla naszych dzieci i młodzieży

KOMUNIKAT
dotyczący "ubezpieczenia NW szkolnego" dla naszych dzieci i młodzieży


Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021
Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021Pobrano z https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2


SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2019 rok
Szkoły Podstawowej im. W. Gawlikowicza w Bojszowach


Zobacz sprawozdanie - BIP Gminy Bojszowy
NAUKA W DOMU

Nauczyciele wspierają uczniów w nauce i przekazują materiały do samodzielnej pracy w domu.

Prosimy śledzić na bieżąco informacje zamieszczane poprzez:

 • dziennik elektroniczny;
 • stronę internetową szkoły;
 • wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Zachęcamy do czytania lektur szkolnych:
Materiały do wykorzystania: zdalne lekcje - wszystkie klasy

LOGOPEDIA: propozycje do ćwiczeń w domu


Specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży na TVP Vod

Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie w paśmie TVP Vod czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów.


INFORMACJA

Ze względu na narastające zagrożenie epidemiologiczne i w trosce o bezpieczeństwo publiczne informujemy o zamknięciu obiektów sportowych: hali sportowej i orlika, będących w zarządzaniu Szkoły Podstawowej w Bojszowach od dnia 12 marca 2020 do odwołania.

Dyrektor Szkoły
Barbara Sosna


Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
(dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
od 13 do 28 lutego 2020

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
(dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
od 2 do 20 marca 2020

>>WIĘCEJ


REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
od 2 do 20 marca 2020


>>WIĘCEJ


"Wielka Liga Czytelników"

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie
"Wielka Liga Czytelników".
Edycja 2019/2020. MISTRZOSTWA LOKALNE.

W tym roku po raz pierwszy do udziału mogą również przystąpić PRZEDSZKOLA.

Placówki zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do kontaktu z naszą biblioteką, która pełni rolę Koordynatora Powiatowego, powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu: http://wielka-liga.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od 25 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.Sukces naszych uczniów w konkursie plastycznym
strona Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie


INFORMACJA

Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami
MEN i GIS informacja


INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO E-DZIENNIKA
odzyskanie dostępu, zmiana hasła, pomoc


Publikacja sprawozdania finansowego - bilansu za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski, sprawozdanie finansowe BILANS jednostek: Szkoły Podstawowej im. W. Gawlikowicza oraz Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego sporządzony na dzień 31.12.2018 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojszowy.

Zobacz sprawozdania - BIP Gminy Bojszowy


Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
dot. akcji pt. "Lekki Tornister"INFORMACJA DLA RODZICÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA


Bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży komunikacją miejską

Od dnia 1 stycznia br. wprowadzona została możliwość bezpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z komunikacji miejskiej.

Szczegóły na stronie:
https://www.mzk.pl/bezplatne-przejazdy-dzieci-i-mlodziezy


HYMN NASZEJ SZKOŁY

Komisja złożona z nauczycieli j. polskiego wybrała tekst hymnu,
który powstał w wyniku połączenia tekstów
Zuzanny Sosny, Justyny Tomali i Magdaleny Kotas.
Muzykę skomponował p. Robert Koźbiał.

Tekst hymnu


RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ NASZEJ SZKOŁY

Zobacz raport dotyczący naszej szkoły

Link do wyszukiwarki raportów SEO


DYREKTOR SZKOŁY:   Barbara Sosna
WICEDYREKTOR:
 
  Dorota Kajtoch
Aleksandra Bereza-Sosna
Dyżury dyrektorskie
poniedziałek - piątek do godz. 16:30

Sekretariat czynny:
poniedziałek od 7:00 do 16:00
wtorek - czwartek   od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Sekretariat dla uczniów
poniedziałek - piątek    od 7:00 do 15:00


  webmaster: Beata Polko